THE FUZZBOMBS

Cinco foraxidos armados de guitarras fuzz  e amplis xúntanse nun soto para interpretar algunhas das súas tonadas favoritas de clásicos básicos do garaxe revival…

Advertisements