THE LAST MINUTE EXPERIENCE

Jazz  entendido  como un  organísmo  vivo conectado  coa  sociedade. Ë  a   voz  de  Duke  Ellington murmurando entre  ideas  de liberdade,efectos  sonoros, programación  e  ritmos da  cidade. Un refacho de  palabas  rapeadas que  nos raptan, para internarnos  no latexo urbano, cuxa  vocación e  espertar ós  seus  habitantes dos  espellismos  nos  que  se  acomodaron.