TICHESTEIN

Tichestein é unha emerxente formación de músicos galegos, que partindo da música popular achéganse dun xeito natural tanto ás  tradicións europeas como ás novas tendencias musicais atlánticas. Unha tímbrica caracterizada  pola cor do vento e a vigorosidade das cordas sustentada nunha rica base rítmica. O resultado, un son sincero, orgánico, envolvente.